banner
“PHỤ NỮ VỚI PHÁP LUẬT” năm 2022
đang thi

Tạm ẩn

thống kê

bắt đầu

08h00

29/08/2022

kết thúc

23h00

29/08/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 08h00 ngày 27/06/2022
Đến 23h00 ngày 21/08/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 08h00 ngày 29/08/2022
Đến 23h00 ngày 29/08/2022
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 08h00 ngày 27/06/2022
Đến 23h00 ngày 21/08/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 08h00 ngày 29/08/2022
Đến 23h00 ngày 29/08/2022
Trao giải
3761
Lượt đăng kí
 • 1 658 thí sinh tại Hội LHPN huyện Long Thành
 • 2 535 thí sinh tại Hội LHPN huyện Xuân Lộc
 • 3 395 thí sinh tại Hội phụ nữ Công an tỉnh
 • 4 341 thí sinh tại Hội LHPN huyện Trảng Bom
 • 5 339 thí sinh tại Huyện Xuân Lộc
 • 6 204 thí sinh tại Hội LHPN huyện Nhơn Trạch
 • 7 188 thí sinh tại Hội LHPN huyện Thống Nhất
 • 8 187 thí sinh tại Huyện Long Thành
 • 9 181 thí sinh tại Hội LHPN Tp. Long Khánh
 • 10 164 thí sinh tại Huyện Tân Phú
 • 11 154 thí sinh tại Hội LHPN huyện Tân Phú
 • 12 115 thí sinh tại Hội LHPN huyện Vĩnh Cửu
 • 13 110 thí sinh tại Hội LHPN huyện Định Quán
 • 14 107 thí sinh tại Huyện Nhơn Trạch
 • 15 96 thí sinh tại Hội LHPN Tp. Biên Hòa
 • 16 90 thí sinh tại Huyện Trảng Bom
 • 17 73 thí sinh tại Hội LHPN huyện Cẩm Mỹ
 • 18 59 thí sinh tại Huyện Thống Nhất
 • 19 43 thí sinh tại Thành phố Biên Hòa
 • 20 43 thí sinh tại Huyện Vĩnh Cửu
 • 21 41 thí sinh tại Huyện Cẩm Mỹ
 • 22 40 thí sinh tại Thành phố Long Khánh
 • 23 33 thí sinh tại Huyện Định Quán
Xem thêm
11144
Lượt dự thi
 • 1 1,749 thí sinh tại Hội phụ nữ Công an tỉnh
 • 2 1,714 thí sinh tại Hội LHPN huyện Long Thành
 • 3 1,150 thí sinh tại Hội LHPN huyện Trảng Bom
 • 4 1,092 thí sinh tại Hội LHPN huyện Xuân Lộc
 • 5 727 thí sinh tại Huyện Tân Phú
 • 6 581 thí sinh tại Huyện Xuân Lộc
 • 7 541 thí sinh tại Hội LHPN huyện Nhơn Trạch
 • 8 519 thí sinh tại Hội LHPN Tp. Long Khánh
 • 9 340 thí sinh tại Hội LHPN huyện Định Quán
 • 10 332 thí sinh tại Hội LHPN huyện Thống Nhất
 • 11 331 thí sinh tại Hội LHPN huyện Tân Phú
 • 12 324 thí sinh tại Huyện Long Thành
 • 13 278 thí sinh tại Hội LHPN huyện Vĩnh Cửu
 • 14 256 thí sinh tại Huyện Nhơn Trạch
 • 15 219 thí sinh tại Hội LHPN Tp. Biên Hòa
 • 16 219 thí sinh tại Hội LHPN huyện Cẩm Mỹ
 • 17 168 thí sinh tại Huyện Vĩnh Cửu
 • 18 142 thí sinh tại Huyện Trảng Bom
 • 19 116 thí sinh tại Thành phố Biên Hòa
 • 20 109 thí sinh tại Huyện Cẩm Mỹ
 • 21 88 thí sinh tại Huyện Thống Nhất
 • 22 75 thí sinh tại Thành phố Long Khánh
 • 23 74 thí sinh tại Huyện Định Quán
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Đinh Lệ Huyền
 • 2Nguyễn Thị Hảo
 • 3Bùi Thị Hoàng Yến
 • 4Trần Thị Miên
 • 5Nguyễn Thị Tuyết
 • 6Đỗ Thị Hường
 • 7Nguyễn Thị Thủy Lệ
 • 8Nguyễn Thị Bích
 • 9Phạm Thị Thanh
 • 10Đặng Văn Huy
 • 11Nguyễn Văn Thắng
 • 12Trần Thị Ngọc Nga
 • 13Trần Thị Thu Hiền
 • 14Quách thanh sơn
 • 15Vũ Thị Hải Hoàng
 • 16Nguyễn Thị Tiến
 • 17Nguyễn hoàng nhu
 • 18Nguyễn thụy Nhật loan
 • 19Trần Thị Thu Tình
 • 20Phạm Thị trường
 • 21Nguyễn Đức Hoàng
 • 22Lâm Thị Chuyên
 • 23Lê Thị Hà
 • 24Nguyễn Nhật Linh
 • 25Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 • 26Nguyễn Văn Duy
 • 27Đặng Văn Chương
 • 28Đặng Thị Mai
 • 29Nguyễn Thị Mai Lan
 • 30Lê Thị Thuỳ Dương
 • 31Nguyễn văn quang
 • 32Nguyễn Duy Tân
 • 33Nguyễn Văn Chung
 • 34Đặng Thị Niên
 • 35Đinh Minh Kế
 • 36Đinh Xuân Thường
 • 37Lê Thị Bích Hằng
 • 38Lê Minh Trưng
 • 39Lê Thị Mai
 • 40Nguyên Thị Hương
 • 41Trần Văn Mai
 • 42Hoàng Thị Luận
 • 43Trần Thị Thu
 • 44Nguyễn thị thủy
 • 45Nguyễn Đức Mạnh
 • 46Hồng Thị Mỹ Hường
 • 47Hồ Thị Thùy Linh
 • 48Trần Thị Việt
 • 49Đinh Minh Luân
 • 50Bùi Thanh Hương
Xem thêm
NHÂN KHẨU HỌC